Nhận quà từ Nguyễn Yến Ly

Quà tặng 1 - Bộ thẻ xử lý từ chối - PDF
(phiên bản của thầy Blair Singer)

Quà tặng 2 - Kịch bản xác nhận đơn hàng cho Telesale - PDF

Quà tặng 3 - Tham gia miễn phí
Groups Cộng đồng

Bán hàng - Marketing - Khởi nghiệp - Kinh doanh